Verhuurder let op! Vanaf 1 juli 2022 rookmelder-verplichting!

Sinds 2003 is het al verplicht om in nieuwbouwwoningen op iedere verdieping een rookmelder te installeren. Deze verplichting gaat per 1 juli 2022 ook gelden voor bestaande bouw. Dit betekent dat er in iedere woning in Nederland rookmelders aanwezig moeten zijn.

Waar een moet worden voldaan:

Artikel 6.21 van het Bouwbesluit bepaalt dat op iedere verdieping van een zelfstandige woning minstens één rookmelder moet hangen. Voor kamerbewoning geldt dat op iedere kamer een rookmelder aanwezig moet zijn. Daarnaast moeten besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt, ook zijn voorzien van een rookmelder.

Plicht verhuurders

Verhuurders zijn dus verplicht om rookmelders in hun woningen te plaatsen. Doen zij dit niet, dan lopen zij het risico dat de gemeente hen een boete oplegt. Het betreft een wettelijke plicht, waardoor het niet (tijdig) plaatsen van een rookmelder kan worden aangemerkt als een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW. Huurders kunnen hun verhuurder hier dus ook op aanspreken. Als de verhuurder hier geen gehoor aan geeft kan de huurder zelf rookmelders ophangen en de daarmee gemoeide redelijke kosten verrekenen met de huur.

Plicht huurders

Op huurders rust aan de andere kant de verplichting om hun medewerking te verlenen aan het plaatsen van de rookmelders door de verhuurder. Het plaatsen van rookmelders wordt namelijk gezien als dringende werkzaamheden in de zin van artikel 7:220 lid 1 BW. Het is immers verplicht op grond van het Bouwbesluit en daarnaast is het van belang in verband met de veiligheid van de huurders. Weigert een huurder deze medewerking, dan gedraagt de huurder zich niet als goed huurder en kan medewerking door de verhuurder worden afgedwongen bij de kantonrechter.

Mocht u als huurder of verhuurder tegen juridische vragen of problemen aanlopen bij het plaatsen van de rookmelders, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor meer informatie en juridische bijstand in kwesties als deze kunt u contact opnemen met Brugrecht advocaten op tel: 070-326 328 1 of per mail: info@brugrecht.nl

Dit artikel is actueel op de datum van publicatie, vanwege de continue ontwikkeling van het recht kan de inhoud op een later moment niet meer up to date zijn.