Brugrecht advocaten is gespecialiseerd in het huurrecht en staat zowel de (commerciële) verhuurder als de huurder bij terzake de huur van bedrijfsruimte en woonruimte.

Iedereen, of het nu een bedrijf of particulier is, heeft huisvesting nodig, daarom is één van de meest voorkomende overeenkomsten de huurovereenkomst.

In de nakoming van de rechten en plichten van de huurovereenkomsten doen zich regelmatig problemen voor. Vaak kunnen die voorkomen worden door wat extra aandacht aan het opstellen van de huurovereenkomst te besteden.

Hoewel er in de basis uitstekende huurovereenkomsten bestaan, zoals o.a. het ROZ-model, blijft het opstellen ervan maatwerk. Immers, iedere huurder en elke omstandigheid waaronder wordt gehuurd is anders en dat dient vertaald te worden in de rechten en plichten opgenomen in de huurovereenkomst en algemene bepalingen.

Opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten

Voor het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten, betreffende woonruimte en (overige) bedrijfsruimte, en de algemene bepalingen kan Brugrecht advocaten u uitstekend van dienst zijn, met recht een huurrechtspecialist.

Advocaat Annemarie Wiesmeier-van der Brugge

Brugrecht advocaten kan u er over adviseren, namens u optreden, bemiddelen en waar nodig procederen. Annemarie heeft de huurrecht specialisatie opleiding met succes voltooid. Zij is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA), de enige door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisten vereniging op het gebied van huurrecht. Als lid van de VHA wordt ze permanent bijgeschoold en is zij op de hoogte van alle relevante jurisprudentie op het gebied van huurrecht.

Erkende huurrechtspecialist

Uw zaak is dan ook in goede handen bij een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende huurrechtsspecialist. Neem gerust contact op als u meer wilt weten of wanneer u een gespecialiseerde huurrecht advocaat nodig heeft om uw belangen op de juiste manier te laten behartigen.

Publicaties van onze huurrechtspecialist

Voor interessante artikelen over het huurrecht kunt u ook onze blog raadplegen. Brugrecht advocaten publiceert hier regelmatig korte en duidelijke artikelen. Deze artikelen worden ook in diverse bladen gepubliceerd.

Contact met onze huurrecht advocaat

Brugrecht advocaten met recht uw partner in huurrecht! Bel +31 (0)70-326 328 1 met Brugrecht advocaten, of vul het contactformulier in. We nodigen u graag uit voor een eerste kosteloze kennismakingsgesprek van een half uur met onze huurrechtspecialist.

Isolatie

Vanaf 1 januari 2024 meer mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie bij verduurzaming in de VvE

Vanaf 1 januari 2024 meer mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie bij verduurzaming in de VvE

Op 21 november 2023 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een nieuwsbericht geplaatst waarin bekend wordt gemaakt dat de Subsidieregeling verduurzaming voor vereniging van eigenaars (SVVE) per 1 januari 2024 wordt uitgebreid. Met deze uitbreiding ontstaan er meer mogelijkheden voor subsidie bij verduurzaming voor VvE’s, wooncoöperaties en woonverenigingen.

De vier belangrijkste wijzigingen die worden ingevoerd zijn:

1. Uitbreiding van subsidie voor (energie)adviezen:

Vanaf 1 januari 2024 kan er subsidie worden aangevraagd voor procesbegeleiding bij verduurzaamheidsprojecten en is dit niet meer gekoppeld aan een advies of DMJOP (Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan). Ook is het vanaf dan mogelijk om subsidie aan te vragen voor aanvullende onderzoeken die noodzakelijk zijn om verdere verduurzaming mogelijk te maken. De VvE kan alle gewenste onderzoeken laten uitvoeren en vervolgens achteraf voor alle onderzoeken tegelijk een subsidie aanvragen. Er is een maximaal bedrag vastgesteld dat voor de subsidie wordt toegekend, afhankelijk van de grootte van de VvE.

2. Versoepelen van voorwaarden voor monumenten

Met de aanpassing van de SVVE worden de minimale isolatiewaarden en minimale oppervlakte-eisen voor monumenten voor een aantal maatregelen verlaagd, zodat de SVVE ook toegankelijker wordt voor monumenten.

3. Bonussubsidie voor biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen

Er wordt een bonus ingevoerd voor biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen. Dit houdt in dat er per m2 een extra bedrag aan subsidie wordt toegekend.

4. Stimuleren van elektrisch rijden

Met de aanpassing van de SVVE wordt de subsidie voor oplaadpuntenadvies verlengd tot en met 31 december 2027 en wordt er ook subsidie toegekend voor het realiseren van de basislaadinfrastructuur die nodig is om alle parkeerplaatsen van een oplaadpunt te voorzien.

Meer informatie

Wenst u meer informatie over het verduurzamen van de VvE, of loopt u binnen de VvE tegen moeilijkheden aan als het gaat om verduurzaming? Aarzel niet en neem contact met ons op en laat ons u helpen. U kunt contact opnemen met Brugrecht advocaten op telefoonnummer 070-326 328 1 of per mail: info@brugrecht.nl.

Dit artikel is actueel op de datum van publicatie, vanwege de continue ontwikkeling van het recht kan de inhoud op een later moment niet meer up to date zijn.

Servicekosten

Wet goed verhuurderschap