Huur wanprestatie

Nieuw standaardarrest Hoge Raad: bevestiging iedere wanprestatie geeft het recht op ontbinding, tenzij de wanprestatie van onvoldoende gewicht is. Geen uitzonderingen voor sociale huur.