Huurprijsaanpassing in geval van winkel en horecaruimte

Huurverlaging? Realiseer je met Brugrecht Advocatuur. De huurrecht specialist in regio Den Haag

Partijen zijn vrij in het bepalen van de huurprijs bij het aangaan van de huurovereenkomst. De wetgever echter heeft bij verhuur van winkelruimte dat bij voortzetting van de huurovereenkomst er mogelijkheden zijn om de huur periodiek te herzien; zowel door huurder als door verhuurder.

Uitgangspunt is dat eens in de 5 jaar de huur aangepast zou kunnen worden aan de dan heersende marktconforme huur, voor het eerst na het verstrijken van de eerste huurtermijn. Om de marktconforme huur vast te stellen dient gekeken te worden naar de ‘referentiehuur’. Dat is ‘de gemiddelde huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse’ gedurende 5 jaar voorafgaande aan het moment dat de nieuwe herziene huur dient in te gaan.  Afhankelijk van wat de uitkomst is van de referentiehuur, kan de huur zowel naar beneden als omhoog worden aangepast.

Het kan dan ook lonend zijn de huurprijs eens onder de loep te nemen. De huurprijzen van tijdens de economische crisis gesloten huurovereenkomsten zijn vaak lager dan de huurprijzen van voor de crisis. Als gevolg van deze marktontwikkelingen kan het zijn dat uw huur niet meer passend is en aangepast kan worden.

Zowel de huurder als de verhuurder kan een voorstel tot huurprijsaanpassing doen. Zoals hiervoor aangegeven kan de huurprijs voor het eerst worden gewijzigd na het verstrijken van de eerste huurperiode en vervolgens mag de huurprijs eenmaal per vijf jaar worden herzien.

De wetgever heeft bepaald dat huurder en verhuurder eerst in onderling overleg moeten treden over een huurprijsherziening. Als partijen er in overleg niet uitkomen, dan kunnen zij gezamenlijk een deskundige – b.v. bedrijfshuurmakelaar – aanwijzen. Lukt dat niet, dan kan de rechter verzocht worden een deskundige aan te wijzen. De door de rechter aangewezen deskundige zal dan een nadere huurprijs vaststellen op basis van de gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare bedrijfspanden ter plaatse zoals die zijn betaald in de afgelopen vijf jaar.

Accepteert een van de partijen deze nadere huurprijs niet, dan pas kan men naar de rechter. Die zal dan een nieuwe huurprijs bepalen en de ingangsdatum ervan.

De nieuwe huurprijs zal gelden, ofwel per een in overleg overeengekomen datum, danwel vanaf het moment van het indienen van het verzoek tot het aanwijzen van een deskundige bij de rechter, danwel vanaf de datum van dagvaarden in de huurprijsvaststellingsprocedure. Mocht u overwegen om de huurprijs te herzien dan is het van belang dat u goed voorbereid te werk gaat, en u op de hoogte bent van uw juridische (on)mogelijkheden. Het is daarom aan te raden altijd eerst juridisch advies in te winnen.

Wilt u meer weten of heeft u juridisch advies nodig, neemt u dan contact met Brugrecht advocaten op voor een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek van een half uur.

Bent u klaar voor een lagere huur?

Wees geen dief van uw eigen portemonnaie en neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden om aan een lagere huur te komen.