Kosten Brugrecht advocaten Den Haag

Wanneer u kiest voor belangenbehartiging door Brugrecht advocaten dan worden altijd eerst met u financiële afspraken gemaakt. Zo weet u vooraf hoe de kosten worden berekend. Dit kan zijn op basis van een uurtarief, een vaste prijsafspraak of in specifieke situaties door een tarief gedeeltelijk resultaatsafhankelijk te maken. Bijvoorbeeld bij het terugvorderen van bemiddelingskosten van een makelaar.

Uw belang staat voorop. Afhankelijk van uw situatie, en de aard, omvang en het belang van uw zaak wordt een uurtarief afgegeven. De gehanteerde uurtarieven zijn scherp en concurrerend. U dient er rekening mee te houden dat de uurtarieven exclusief 6% kantoorkosten, 21% BTW en verschotten (zoals o.a. griffierechten en leges) zijn.

Brugrecht advocaten werkt efficiënt en zorgt dat u niet voor onverwachte onaangename verrassingen komt te staan. U ontvangt in beginsel maandelijks een gespecificeerde rekening voor de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

In geval van een rechtsbijstandverzekering

Ook indien u een rechtsbijstandverzekering heeft kunt u bij Brugrecht advocaten terecht. U heeft het recht op vrije advocaatkeuze.

Het Europese Hof van Justitie heeft namelijk bepaald dat een rechtsbijstandverzekeraar de toegang (en bekostiging) tot een advocaat niet mag beperken door als rechtsbijstandverzekeraar zelf te bepalen in welke gevallen verzekerde een advocaat mag inschakelen. Het recht op vrije advocaatkeuze is dan ook niet beperkt tot alleen procedures waar vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is. Ook in bijvoorbeeld kantongerecht zaken, zoals huurrechtgeschillen, en bestuursrechtzaken heeft de verzekerde dus het recht om te kiezen voor een advocaat. Hoewel de verzekerde een advocaat moet kunnen kiezen, mogen de rechtsbijstandverzekeraars wel beperkingen stellen aan de kosten die worden vergoed.

Gefinancierde rechtsbijstand

Het is mogelijk om in bepaalde gevallen in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand, een zogenaamde toevoeging. Of u hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en /of vermogen. De inkomens en vermogensgrenzen kunt u vinden op www.rvr.org. U zult wel een eigen bijdrage verschuldigd zijn indien u in aanmerking komt voor een toevoeging. Brugrecht advocaten behandelt tot een bepaald maximum ook zaken op basis van een toevoeging.

Brugrecht advocaten met recht uw partner!

Bel 070-326 328 1 met Brugrecht advocaten voor een kosteloos kennismakingsgesprek.

Bel voor een gratis advies!

Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur
070-326 328 1

Onze rechtsgebieden