Wat staat er in de koop-/aannemingsovereenkomst

Een koop aanneemovereenkomst zet je op met Brugrecht Advocatuur. De bouwrecht specialist in regio Den Haag

De koop-aannemingsovereenkomst is een wijze van contracteren, waarbij de woning nog niet is gebouwd is en de grond, of het appartementsrecht al wel aan de koper in eigendom wordt overgedragen. De koop-aannemingsovereenkomst bestaat uit een koopcontract als wel een aanneemovereenkomst. Vandaar de naam koop-/aanneemovereenkomst.

Wat houdt het in en waar moet je op letten? Het is van belang om voorwaarden of de afwijking daarvan nauwkeurig te bekijken om vooraf goed te bepalen op welke wijze de onderlinge verhoudingen zijn geregeld.

De bouwrecht gespecialiseerde advocaten Annemarie Wiesmeier-van der Brugge en Marijke van Etten hebben veel ervaring in zaken waarin er sprake is van een koop-aannemingsovereenkomst en adviseren u graag met de beste aanpak en strategie, maar staan u ook juridisch bij met geschillen en procederen, mocht dit noodzakelijk zijn om uw probleem op te lossen.

Modelcontract

De aannemer stelt de koop-/aanneemovereenkomst op. Vaak worden modelovereenkomsten gebruikt die door beroepsorganisaties zijn opgesteld.  Dit biedt voordelen zoals bijvoorbeeld bescherming vanuit een garantie- en waarborgregeling. Sinds 1 januari 2010 verricht het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) echter geen werkzaamheden meer. Deze zijn overgenomen door de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Het model koop- aannemingsovereenkomst van SWK legt de rechten en plichten tussen de ondernemer en de verkrijger vast.Dit model overeenkomst is tot stand gekomen na overleg tussen diverse betrokken belangenorganisaties en behandeld de verschillenden belangen die bij het tot stand komen van de overeenkomst zijn vertegenwoordigd.

Aanvullende overeenkomsten kunnen worden opgesteld voor projectontwikkelaars, (onder)aannemers, makelaars, architecten en (particuliere en commerciële) opdrachtgevers. Het contract moet wel passend zijn voor uw situatie. Brugrecht advocaten heeft op het gebied van bouwrecht jarenlange ervaring in het opstellen en beoordelen van bouwcontracten, zoals verbouwingsovereenkomsten, koop-/aannemingsovereenkomsten en (onder)aannemingsovereenkomsten. Neem vrijblijvend contact op met ons op. We helpen u graag verder.

Bij nieuwbouw

Bij nieuwbouw tekent u zowel een koopcontract als wel een aanneemovereenkomst. Dit heet ook wel een koop-/aanneemovereenkomst.

Wat staat er in de koop-/aanneemovereenkomst nieuwbouw?

In een koop-/aanneemovereenkomst worden zowel uw rechten en plichten van de koper van de grond als die van de aannemer vastgelegd om daar een woning op te bouwen. De overeenkomst bestaat uit twee hoofddelen:

  1. De koopovereenkomst voor de grond waarop wordt gebouwd
  2. De aanneemovereenkomst waarin staat dat de woning wordt gebouwd

De bouwrecht advocaten van Brugrecht advocaten adviseren u graag waar u op moet letten bij een nieuwbouw koop-/aanneemovereenkomst en helpt u graag verder bij geschillen. Neem vrijblijvend contact op met ons op.

Bedenktijd

Aangezien er zowel sprake is van een aanneemovereenkomst als wel een koopovereenkomst zijn ook de bepalingen in mag een consument tot drie kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden.

Het is van belang te weten dat daarmee op een overeenkomst de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over koop en die van aanneming van werk van toepassing zijn. In veel (model) koop- aannemingsovereenkomsten wordt dan ook een week bedenktijd opgenomen.

Het gebrek waar bij een geschil  tegen wordt opgetreden bij bijvoorbeeld een bouw fout, ziet echter toe op het aannemingsgedeelte van de overeenkomst. Hierbij is het uitgangspunt dat er sprake moet zijn van een ‘goed en deugdelijk werk’.

Gedegen advies van een bouwrecht advocaat in Den Haag

Brugrecht advocaten in De Haag heeft veel ervaring in zaken waarin sprake is van een koop-aannemingsovereenkomst. Onze bouwrecht gespecialiseerde advocaten Annemarie Wiesmeier-van der Brugge en Marijke van Etten een belangrijke rol spelen bij het opstellen en beoordelen van bouwcontracten, zoals verbouwingsovereenkomsten, koop-/aannemingsovereenkomsten, (onder)aannemingsovereenkomsten, en aanvullende overeenkomsten die bijvoorbeeld zien op meerwerk. Brugrecht advocaten in De Haag adviseert u graag met de beste aanpak en strategie, maar staat u ook bij met geschillen en procederen. Mocht dit noodzakelijk zijn dan schuwen wij dit niet.

Bel voor een gratis advies!

Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur
070-326 328 1

Overige themas bouwrecht