Brugrecht advocaten is gespecialiseerd in de rechtsgebieden huurrecht, bouwrecht en vastgoedrecht. Daarnaast zijn wij deskundig op het vlak van contractenrecht (het opstellen en beoordelen van contracten en procederen over de uitvoering van contracten), consumentenrecht, onrechtmatige daad (geschillen die niet voortvloeien uit een overeenkomst), incasso’s, beslagrecht en executierecht.