Geschil met de aannemer

Geschillen met aannemer? Brugrecht Advocatuur. De bouwrecht specialist in regio Den Haag

Welke procedure moet ik volgen als ik een geschil met mijn aannemer heb?

Het lukt niet altijd om uw klacht over een gebrek of tekortkoming van uw aannemer samen op te lossen. Wanneer u  er samen niet uitkomt staan wij met Brugrecht advocaten graag voor u klaar met juridische hulp.

Meestal staat in de algemene voorwaarden vermeld dat u geen procedure bij de gewone rechter kunt starten. U moet in feite verplicht uw geschil voorleggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen voor het voeren van een procedure bij de Raad van Arbitrage bent. Toch adviseren wij u om u bij te laten bijstaan door onze in bouwrecht gespecialiseerde advocaten.

Raad van Arbitrage voor de bouw (RvA)

In de meeste bouwcontract is een bepaling opgenomen dat bij geschillen uitsluitend de Raad van Arbitrage voor de bouw (RvA) bevoegd is van het geschil kennis te nemen en daarover een oordeel te geven. De bouwrecht advocaten van Brugrecht advocaten kunnen u begeleiden in het voorleggen van een juridisch geschil  aan de RvA.

De RvA kennis neemt van juridische geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst die partijen met elkaar zijn aangegaan. Het staat partijen vrij om pas geschil voor te leggen aan de RvA op het moment dat een geschil zich voordoet.

Gedegen advies van onze bouwrecht advocaten in Den Haag

Soms leent een geschil zich beter voor beoordeling door de RvA en in andere gevallen zal een gang naar de rechtbank onze voorkeur hebben. Mocht dit noodzakelijk zijn dan schuwen wij dit niet. Onze advocaten zijn ervaren procesadvocaten op het gebied van bouwrecht en kunnen een belangrijke rol spelen bij het opstellen en beoordelen van bouwcontracten, zoals verbouwingsovereenkomsten, koop-/aannemingsovereenkomsten, (onder)aannemingsovereenkomsten en aanvullende overeenkomsten die bijvoorbeeld zien op meerwerk.

Bel voor een gratis advies!

Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:30 uur
070-326 328 1

Overige themas bouwrecht