Verloederd pand: hoe grijp je in?

De eigenaar van rijksmonument Huize Ivicke laat het pand verloederen. Tot ergernis van Wassenaar. De vraag is of de gemeente kan ingrijpen.

Huize Ivicke

Tekst: Til van Behne

Volgens Annemarie Wiesmeier-van der Brugge van Brugrecht advocaten is het in geval van verpaupering lastig om in te grijpen. De gemeente kan pas handhavend optreden als er een overtreding plaatsvindt.

,,Volgens de Woningwet kan de gemeente eigenlijk pas ingrijpen als er gevaar is voor gezondheid of veiligheid. In geval van een rijksmonument kan dat gelukkig eerder, want dan is de Erfgoedwet van toepassing. Daarin is de verplichting voor een eigenaar van een rijksmonument opgenomen dat die het dient te onderhouden. Wanneer een rijksmonument wordt verwaarloosd kan de gemeente handhavend optreden.”

Volgens Wiesmeier-van der Brugge gebeurt dat eerst door een vooraanschrijving, zodat de eigenaar weet dat hij een wet overtreedt. ,,De gemeente kan kiezen tussen het opleggen van een dwangsom en bestuursdwang. Dat is een soort boete waarbij de gemeente het zelf zal gaan doen op kosten van de overtreder. Het probleem daarbij is echter dat de gemeente dan eerst zelf de kosten van herstel of renovatie moet betalen en deze later pas kan verhalen op de eigenaar.”

,,En dat kan lastig zijn. De heer Van der Putte heeft Huize Ivicke al twee keer doorverkocht aan nieuw opgerichte bv’s om zo privé-aansprakelijkheid te ontlopen. In dit geval rust de aanschrijving echter op Huize Ivicke zelf en komt deze niet te vervallen bij verkoop en overdracht van het huis aan een andere partij. Om er zeker van te zijn dat de gemeente haar geld nog terug ziet, is er beslag gelegd op Huize Ivicke. Betaalt de eigenaar de kosten van de renovatie niet, dan kan de gemeente het pand executoriaal laten veilen en uit de opbrengsten van de verkoop de kosten die zij heeft gemaakt dekken.”

Bedreigd

Als dit alles niet zou werken dan kan de gemeente nog via de onteigeningswet optreden. ,,Dat kan als er overduidelijke signalen zijn dat de bestaande bestemming niet in stand zal blijven en het voortbestaan van deze bestemming ernstig wordt bedreigd. Maar aangezien de gemeente via de bestuursdwang ervoor kan zorgen dat ‘de bestemming bewaard’ kan blijven, zal een verzoek tot onteigening niet snel worden toegewezen. Eigendom is het meest omvattende recht op een zaak, dat kan niet eenvoudig worden afgepakt, alleen in zeer nijpende situaties.”

Advocate Wiesmeier-van der Brugge zegt dat iedereen op grond van de Wet op de economische delicten, aangifte kan doen bij de politie die tot strafrechtelijke handhaving zou moeten overgaan.

Voor meer informatie en juridische bijstand in kwesties als deze kunt u contact opnemen met Brugrecht advocaten op tel: 070-326 328 1 of per mail: info@brugrecht.nl

mr Annemarie A.S. Wiesmeier- van der Brugge

Dit artikel is actueel op de datum van publicatie, vanwege de continue ontwikkeling van het recht kan de inhoud op een later moment niet meer up to date zijn.