Annemarie Wiesmeier-van der Brugge geïnterviewd door nu.nl

Foto: nu.nl/ANP

Foto: nu.nl/ANP

Door Samuel Bom

04 nov 2022 om 21:38

Beeld: nu.nl/ANP

Ruzie met de aannemer is nooit fijn. In het ergste geval kan het zelfs gebeuren dat het werk helemaal stilligt en jouw woning als halve bouwput achterblijft. Bij wie kun je in dat geval terecht, wie draait op voor de kosten en hoe zorg je ervoor dat de klus alsnog afkomt?

Om te begrijpen wat je het beste kunt doen als een aannemer zijn afspraken niet nakomt, moeten we eerst kijken naar hoe die afspraken gemaakt worden. “Het begint met de aanneemovereenkomst”, zegt Annemarie Wiesmeier-van der Brugge, bouwrechtadvocaat bij Brugrecht Advocaten in Den Haag. “Dat is de basis voor alles.” In zo’n overeenkomst staat wat het werk is, wat de kosten zijn en wat de begin- en einddatum van het werk zijn.

Als die niet goed overeengekomen is, bijvoorbeeld omdat de aannemer zegt “ongeveer drie maanden” nodig te hebben, dan zit je met een vervelende situatie. Je hebt dan geen duidelijke begin- of einddatum. “Als je die afspraak wél hebt, dan kun je de aannemer erop aanspreken dat hij de afgesproken data niet nakomt.”

Belangrijk is dat je alle afspraken op schrift zet. “Even bellen geeft je geen bewijs”, zegt Wiesmeier-van der Brugge. Het woord ‘schrift’ betekent hier dat je alles kunt teruglezen en kunt bevestigen dat het is aangekomen. Dat kan dus een brief zijn, maar ook een e-mail of zelfs een appje. “Wanneer de aannemer begint, staat er dus zwart op wit wat er verwacht wordt en binnen welke termijn.”

“Het kan zijn dat de aannemer in boosheid nog allerlei facturen gaat sturen.”
Annemarie Wiesmeier-van der Brugge, bouwrechtadvocaat

Het overeenkomen van zo’n termijn bepaalt ook wat je moet doen als de aannemer niet meer komt opdagen of eeuwig over het werk doet. “Als je een duidelijke bouwtijd hebt afgesproken en de aannemer komt die niet na, dan verkeert de aannemer in verzuim.” Die term, ‘in verzuim’, is belangrijk als je later besluit dat je definitief niet meer met de aannemer verder wilt.

Stel de aannemer in gebreke

Een tweede optie is om de aannemer in gebreke te stellen. Dat kun je doen als je bereid bent om samen naar een oplossing te zoeken of wanneer je geen termijn hebt afgesproken. “In een ingebrekestelling beschrijf je schriftelijk wat er verkeerd gaat of wat de aannemer verkeerd doet en geef je een termijn om het op te lossen”, aldus Wiesmeier-van der Brugge.

“Als dat goed gaat, maak je nieuwe afspraken en loopt alles weer soepel. Maar als je niets terughoort en de termijn uit de ingebrekestelling is voorbij, kun je hem opnieuw aanschrijven. ‘Ik heb niets gehoord en leid hieruit af dat je het werk niet meer wilt afmaken. Je bent daarom in verzuim. Ik behoud mij vanaf nu het recht voor het werk door een derde te laten uitvoeren. Diens kosten zal ik aan je doorleggen. Voor het werk dat niet is uitgevoerd, ontbind ik de aannemingsovereenkomst – dat hoef je dus niet meer te doen.’ Vervolgens wacht je een reactie af en kun je met een derde partij verder.”

Laatste moment om er samen uit te komen

Wanneer de aannemer in verzuim komt, wordt het vaak lastig. Dit is dan ook het moment waarop Wiesmeier-van der Brugge het vaakst door cliënten gebeld wordt. “Er ligt immers nog steeds een offerte op tafel. En het kan ook dat de aannemer in boosheid nog allerlei facturen gaat sturen.”

Toch is dit ook het laatste moment waarop jullie er nog samen kunnen uitkomen. “Je kunt een andere aannemer vragen om een offerte te maken, en de oorspronkelijke aannemer voorstellen dat nog hij één kans krijgt het werk voor dit bedrag af te maken. Anders geef je de opdracht aan die ander en verhaal je de kosten daarvan op hem.”

Procedure starten om schade te verhalen

Als dat niet werkt, zul je een procedure moeten starten om je schade op de oorspronkelijke aannemer te verhalen. Dat bedrag bepalen is niet makkelijk: de aannemer heeft waarschijnlijk gedeeltelijk werk verricht, jij hebt al een gedeeltelijk of volledig bedrag betaald en er zijn waarschijnlijk problemen met het uitgevoerde werk.

“De aannemer is pas schadeplichtig nadat die in gebreke is gesteld en vervolgens in verzuim is.”
Annemarie Wiesmeier-van der Brugge, bouwrechtadvocaat

“Je mag een aanneemovereenkomst op basis van de wet altijd opzeggen, maar dat betekent wel dat de aannemer recht heeft op de volledige aanneemsom minus de besparingen. De aannemer houdt recht op winst- en risico-opslag, voor zover dit was overeengekomen.”

Dit is ingewikkeld. Vaak is het voordeliger om de opdracht te ontbinden. “Bij ontbinden heeft de aannemer alleen recht op een vergoeding van het werk dat is verricht. De aannemer is pas schadeplichtig nadat die in gebreke is gesteld en vervolgens in verzuim is. Dus volg altijd deze stapjes om geen rechten te verliezen.”

Documentatie om de waarde te bepalen

Om de waarde van het verrichte werk en de schadevergoeding te bepalen, heb je documentatie nodig. Neem foto’s van de bouwplaats en zoek een bouwexpert die een inspectierapport en prijskaartje kan maken. “Als je zo’n deskundige vraagt, nodig dan ook altijd de aannemer in kwestie uit.” Zo voorkom je dat de aannemer kan beweren dat het rapport niet objectief is, als de zaak voor de rechter komt. Ook offertes van het nog te verrichten werk opvragen is nuttig.

Met die documentatie kun je naar de rechter stappen. Je wilt in ieder geval niet zelf beginnen met klussen voordat je alle bovenstaande stappen hebt gevolgd. “Als je zelf verder gaat bouwen zonder de aannemer in gebreke te stellen, komt hij niet in verzuim en raakt hij ook niet schadeplichtig. Dan kun je de schade niet verhalen.”

Bron: https://www.nu.nl/wonen/6234141/wat-als-de-aannemer-niet-meer-komt-opdagen.html

Advies of advocaat nodig? 

Voor meer informatie en juridische bijstand in kwesties als deze kunt u contact opnemen met Brugrecht advocaten op tel: 070-326 328 1 of per mail: info@brugrecht.nl

Dit artikel is actueel op de datum van publicatie, vanwege de continue ontwikkeling van het recht kan de inhoud op een later moment niet meer up to date zijn.