Nieuwe regels voor de vastgoedmarkt in Den Haag vanaf 1 juli 2019:
verplichte huisvestingsvergunning bij midden huur en splitsingsverbod

 

De Huisvestingsverordening Den Haag 2019-2023 is op 1 juli 2019 in getreden. Tot 1 juli 2019 was alleen voor woningen met een huur onder de liberalisatiegrens, met een aanvangshuurprijs van € 720,42, een huisvestingsvergunning verplicht. Nu echter heeft de gemeente Den Haag dit ook verplicht gesteld voor woningen met maximaal 185 punten o.b.v. het woningwaarderingsstelsel (een aanvangshuurprijs tot € 951,19 prijspeil 2019). Op die manier probeert de gemeente woningen ook bereikbaar te maken voor huurders met een middeninkomen.

Wij als in huurrecht gespecialiseerde advocaten van Brugrecht worden veelvuldig gebeld door zowel verhuurders als huurders, wat deze nieuwe regels voor hen betekenen.

Huisvestingsvergunning

Voor woningen met maximaal 185 punten o.b.v. het woningwaarderingsstelsel is een huisvestingsvergunning verplicht. Deze huisvestingsvergunning wordt alleen verleend aan eenpersoonshuishoudens met inkomen van maximaal € 57.053,00, en aan meerpersoonshuishoudens met een inkomen van maximaal € 67.053,00.

Huurprijs

Deze nieuwe regels hebben geen invloed op de huurprijs. De verhuurder en huurder kunnen nog steeds zelf de huurprijs bepalen, zolang deze hoger is dan de liberalisatiegrens volgens het woningwaarderingsstelsel.  

Boete

Het is niet toegestaan om middeldure woonruimten te verhuren zonder huisvestingsvergunning. Op het toch verhuren van een middeldure huurwoning zonder huisvestingsvergunning staan fikse boetes. Voor een huurder geldt een boete van € 410,00 en voor een professionele verhuurder een boete van € 10.000,00 en voor de particuliere verhuurder een boete van € 5.000,00. Bij herhaling wordt de boete nog hoger.

Conclusie

De Huisvestingsverordening ziet alleen op nieuwe verhuursituaties, die na 1 juli 2019 ontstaan. Middeldure huurwoningen mogen dus alleen verhuurd worden met een huisvestingsvergunning, (ver)huurt men toch zonder, dan kunnen fikse boetes volgen. Het is dus voor verhuurders, makelaars en vastgoedbeleggers belangrijk om nauwkeurig na te gaan of de huurders niet te veel verdienen, omdat de boetes aanzienlijk zijn.     

Splitsingsverbod

Voorts is in de nieuwe Huisvestingsverordening bepaald dat in een groot gedeelte van Den Haag niet meer gesplitst mag worden. Een woning bestaande uit meerdere verdiepingen kan dus niet meer opgesplitst worden in twee of meer zelfstandige woonruimten. In de gebieden waar splitsing nog wel is toegestaan, geldt dat de nieuw te creëren zelfstandige woonruimte minimaal 40m2 moet zijn en minimaal uit één volledige bouwlaag bestaat.

Klik op deze link voor de volledige Huisvestingsverordering 2019-2023.

Wilt u meer informatie of advies over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact op met Brugrecht advocaten, per e-mail info@brugrecht.nl of bel 070-3263281.

Dit artikel is actueel op de datum van publicatie, vanwege de continue ontwikkeling van het recht kan de inhoud op een later moment niet meer up to date zijn.