Artikelen door Eric W

Wet betaalbare huur naar de Tweede Kamer

Wet betaalbare huur naar de Tweede Kamer Op 6 februari 2024 heeft de minister van Binnenlandse zaken, Hugo de Jonge, de Wet betaalbare huur aan de Tweede Kamer gestuurd.  Waar ziet de wet op: Het wetsvoorstel betaalbare huur kent primair twee elementen:  de regulering van de middenhuur De bestaande huurprijsbescherming op basis van het WWS […]

Wel of geen schriftelijkheidsvereiste bij bouwkavel?

Wel of geen schriftelijkheidsvereiste bij bouwkavel? Op 15 december 2023 heeft de Hoge Raad de vraag beantwoord of op de koop van een bouwkavel voor de bouw van een woning ook het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 lid 1 BW geldt. Dit artikel bepaalt dat een koop door een natuurlijk persoon (consument) van een voor bewoning […]

VvE Bestuurder is aansprakelijk en moet schade aan VvE vergoeden

VvE Bestuurder is aansprakelijk en moet schade aan VvE vergoeden De rechtbank Den Haag oordeelde dat een inmiddels vertrokken VvE bestuurder en administrateur aansprakelijk is voor de schade van de VvE als gevolg van de slecht gevoerde administratie, onjuiste betalingen en oninbare vorderingen. In deze casus speelde het volgende. De in de procedure aangesproken oud-bestuurder […]

Eenvoudigere beëindiging medehuur?

Eenvoudigere beëindiging medehuur?  Uit vaste rechtspraak volgt dat een wettelijke medehuurder (echtgenoot of de geregistreerde partner) op voet van artikel 7:266 lid 5 BW de rechter kan verzoeken om het alleen huurrecht. Als dit wordt toegewezen, eindigt de huurovereenkomst met de andere wettelijke medehuurder en heeft dit, ondanks dat de verhuurder geen partij is geweest […]

Vanaf 1 januari 2024 meer mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie bij verduurzaming in de VvE

Vanaf 1 januari 2024 meer mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie bij verduurzaming in de VvE Op 21 november 2023 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een nieuwsbericht geplaatst waarin bekend wordt gemaakt dat de Subsidieregeling verduurzaming voor vereniging van eigenaars (SVVE) per 1 januari 2024 wordt uitgebreid. Met deze uitbreiding ontstaan er […]