Het aanvragen van faillissement bij huur-, bouw- en vastgoedrecht gerelateerde zaken.

Failissement aanragen? Doet u met Brugrecht Advocatuur. De incasso, beslag en executie specialist in regio Den Haag

Het aanvragen van het faillissement van een debiteur is een optie,  wanneer blijkt dat het incasseren van een vordering lastig of onmogelijk. De wet biedt schuldeisers de mogelijkheid om als het faillissement van de niet-betalende wederpartij aan te vragen. Hiermee kan alsnog worden geprobeerd om op een snelle en relatief goedkope manier tot betaling van de vordering of tot een betalingsregeling te komen. Bovendien is de faillissementsaanvraag een goed instrument om op korte termijn te weten waar u als crediteur aan toe bent.

Betalingsonwil

Bij betalingsonwil van de debiteur is een faillissementsaanvraag vaak een effectief incassomiddel, waarmee alsnog betaling kan worden afgedwongen. Dit komt omdat de gevolgen voor de debiteur ingrijpend zijn. Door een faillissement verliest de debiteur namelijk de beschikking over zijn vermogen.

Veel schuldenaren zullen immers koste wat kost willen voorkomen dat zij hun activiteiten zullen moeten staken vanwege een faillissement.

Procedure

De procedure van een faillissementsaanvraag begint met het opstellen van een verzoekschrift, waarmee wordt verzocht het faillissement uit te spreken. Dit verzoekschrift moet door een advocaat worden opgesteld en door de deurwaarder aan de wederpartij bekend worden gemaakt. De deurwaarder roept op om bij de rechtbank te verschijnen zodat verweer tegen de aanvraag kan worden gevoerd. Verschijnt de wederpartij niet, dan wordt zijn faillissement direct uitgesproken Normaal gesproken wordt het verzoek binnen twee tot vier weken ter zitting behandeld. .

Als de wederpartij wel verschijnt en de vordering erkent is het mogelijk dat de rechtbank, op verzoek van partijen, de zaak met een aantal weken aanhoudt, zodat er alsnog concrete betalingsafspraken kunnen worden gemaakt.

Hulp en advies bij faillissementsaanvraag

Wij zijn u graag van dienst, in ieder geval indien uw schuldenaar (statutair) is gevestigd dan wel woonachtig is in de regio Den Haag. Brugrecht advocaten in Den Haag adviseert u graag met de beste aanpak en strategie, maar staat u ook bij met geschillen en procederen. Mocht dit noodzakelijk zijn dan schuwen wij dit niet.

Bel voor een gratis advies!

Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur
070-326 328 1

Overige themas Incasso, beslag en executie